Masaż - najlepszą terapią dla ciała i duszy .... Sprawdź sam ...
Masaż wodno - wibracyjny "aquavibron"

Masaż wibracyjny wykonywany aparatem "Aquavibron" uzyskuje się dzięki przepływowi wody wodociągowej, która rytmicznie porusza gumową membranę, przenosząc na tkanki wibrację o częstotliwości 2000-7000 drgań na minutę !
Masaż wibraycyjny jest wykonywany przy pomocy różnego kształtu i rodzaju gumowych membran. Drgania membrany działają łagodnie na receptory nerwowe znajdujące się w obszarze działania, powodując zmniejszenie bólu w tej strefie, w strefach niedokrwionych wpływając korzystnie na proces odżywiania tych tkanek. Na drodze odruchowej występują korzystne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, dając uczucie odprężenia, zmniejszenie bólu i lepszej sprawności ruchowej.Wskazania:

* Stany pourazowe narządów ruchu, zwłaszcza tkanek miękkich i w mniejszym stopniu wiązadeł i torebek stawowych,
* Przewlekłe zaniki mięśniowe o różnej etiologii,
* Przewlekłe choroby o etiologii gośćcowej oraz zmiany zwyrodnieniowe,
* Choroby obwodowego układu nerwowego.

Przeciwwskazania:

* Zmiany skórne,
* Swieże blizny, bądź świeże powierzchowne uszkodzenia skóry,
* Kruchość naczyń włosowatych, świeże wybroczyny,
* Nie wolno masować bezpośrednio żylaków,
* Zabiegu nie należy wykonywać u chorych gorączkujących.